2787445628242625
Kerstdiner

Algemene voorwaarden

KERSTDINER.NL is een maaltijdbezorgservice. Het hoofdkantoor bevindt zich in Haarlem. KERSTDINER.NL is in het handelsregister geregistreerd onder de naam Hapjes aan Huis. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van KERSTDINER.NL.
Laatst gewijzigd: 01-02-2020
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@kerstdiner.nl of naar Pieter Goedkoopweg 16 – 2031 EL Haarlem.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. KERSTDINER.NL hierna te noemen: ‘KERSTDINER.NL'.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de KERSTDINER.NL.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan 24 uur per dag bestellingen plaatsen, op www.KERSTDINER.NL Bestellingen dienen tenminste voor 19 december voorafgaand aan kerst gedaan te worden. 'KERSTDINER.NL' kan niet garanderen dat bestellingen die na deze datum worden geplaatst kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
'KERSTDINER.NL' levert het gehele jaar door catering en ook op 24 – 25 – 26 december. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'KERSTDINER.NL' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever gerechten met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van 'KERSTDINER.NL'.

3.4 Bezorgkosten
KERSTDINER.NL berekend op elke online bestelling € 21,95 bezorgkosten op 24 december ne op 25/26 december € 27,95 bezorgkosten voor bezorging door heel Nederland.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.KERSTDINER.NL.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 121,95. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Via de website van 'KERSTDINER.NL' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan. U betaalt online met Ideal.

6. Aansprakelijkheid
'KERSTDINER.NL' kan niet aansprakelijk worden gesteld. KERSTDINER.NL werkt samen met cateraars door heel Nederland. Zij zijn de uitvoerende partij, bevestigen de bestelling, bereiden de gerechten en leveren deze uit. Tevens factureren zij met u. Daarnaast bent u zelfverantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Tot 12 december kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum is dat niet meer mogelijk en geven wij uw geld niet meer retour. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Kerstdiner', kerst@hapjesaanhuis.nl en uit te leggen waarom er geannuleerd wordt. De annulering wordt definitief nadat 'Kerstdiner' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.
 
8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde gerechten er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement
'KERSTDINER.NL' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. KERSTDINER.NL.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'KERSTDINER.NL' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mailadres wordt overigens uitsluitend door 'KERSTDINER.NL' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

12. Klachtenafhandeling
Aan 'KERSTDINER.NL' verbonden keukens zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door 'KERSTDINER.NL' op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceerd verloopt. 'KERSTDINER.NL' bemiddelt in geschillen tussen keuken en de klant, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan info@KERSTDINER.NL.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'KERSTDINER.NL'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15. Cookies
'KERSTDINER.NL' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'KERSTDINER.NL' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht
'KERSTDINER.NL' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'KERSTDINER.NL' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot kerst@hapjesaanhuis.nl en een aanvraag daartoe indienen.
'KERSTDINER.NL', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

17. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. KERSTDINER.NL functioneert als intermediair tussen eindklant en cateraar. Het op KERSTDINER.NL gepubliceerde assortiment wordt door iedere individuele cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis ingrediënten wordt in principe voorgeschreven, echter heeft de cateraar de vrijheid om te kiezen voor eigen leverancier/merken. KERSTDINER.NL is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met KERSTDINER.NL en wij vragen aan de cateraar welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

SluitenAkkoord